Concept & Impact

dans dichter dans, spoken word, text on stage

Dans! Dichter! Dans! is een evenement waarbij schrijvers samenwerken met muzikanten om nieuw werk te creeren en voor een publiek te brengen. De bedoeling van dit evenement is om literaire schrijvers podiumkansen te bieden en om interesse in literatuur te bevorderen.


EVENEMENTENCONCEPT


Dans! Dichter! Dans! is een doorlopend evenementenconcept dat wordt georganiseerd door Geruis & Weergalm vzw. Voorlopig is dit ook het enige project dat de vzw uitvoert. Hoewel het concept sinds de eerste edities sterk is geevolueerd, is het in de kern een samenwerking tussen opkomende literaire schrijvers en muzikanten, waarbij nieuw werk wordt gecreeerd en op podium voor een publiek wordt gebracht. De muzikanten gaan in dialoog met de schrijver en de performance die op het podium ontstaat is altijd geïmproviseerd. Tijdens repetities voorafgaand aan het optreden worden enkel afspraken gemaakt rond ankerpunten en sfeer.

De invulling van het concept hangt steeds af van de context waarin het evenement wordt georganiseerd en de beschikbaar verkregen middelen. Indien er geen sprake is van een coproductie met een partner, is Dans! Dichter! Dans! altijd een avondvullend concept. Het programma bestaat in dat geval niet alleen uit optredens van schrijvers met muzikanten, maar wordt aangevuld met een lokale band en een clubavond met dj’s. De titel van het evenement slaat dus op het ‘aan het dansen brengen’ van de schrijver/dichter/performer. Daarnaast slaat het ook op de interactie met het publiek, dat bij deze avonden staand aanwezig is en kan ‘dansen’ op de performances van dichters, de band en/of tijdens de clubavond.


EVOLUTIE VAN DE ORGANISATIE


Reeds voor de oprichting van de vzw, tussen 2015 en 2018, werden er al edities georganiseerd in Bar Lucy (nu: C’fou), het keldercafe van Cinema Cartoon’s (nu: Sous Sol) en Kavka. Al deze locaties bevinden/bevonden zich in Antwerpen. Deze edities werden georganiseerd zonder budget en eventuele winst ging als enige gage naar de deelnemende artiesten.

Sinds de oprichting van de vzw in december 2017 werd principieel besloten om enkel nog edities te organiseren waarbij artiesten verzekerd zijn van een correcte verloning. Daarmee werd het concept afhankelijk van subsidieverstrekkers. In 2018 verkreeg de organisatie haar eerste projectsubsidie van Vlaams Fonds voor de Letteren (nu: Literatuur Vlaanderen) voor een editie in Bar Broos in Gent. Voor de eerste keer werkten schrijvers en muzikanten een hele dag samen om nieuw werk te creeren en ‘s avonds te performen.

Daarnaast werden er in 2018 coproducties georganiseerd met Het Entrepot in Brugge, de Gentse Feesten en Jazz4A. Ook vond er een ongesubsidieerde editie plaats in Ampere waar financieel verlies op werd gemaakt. Om dit financiele gat te vullen, hielp een artiest die eerder had deelgenomen ons om een benefietavond te organiseren het Conservatorium van Antwerpen.

Na de laatste editie in 2018 werd de beslissing gemaakt om de organisatie verder te professionaliseren en het structurele draagvlak van het concept te consolideren met verschillende partners. In deze periode werden ook de eerste lijnen van het artistieke kader geschetst en werd een begin gemaakt voor een impactstrategie op lange termijn. Zo kon op 11 februari 2022 na een pauze van meer dan 3 jaar de 17e editie van Dans! Dichter! Dans! doorgaan in Het Bos. Vier schrijvers werden geselecteerd uit een open call waar 83 schrijvers een tekst en motivatie voor hadden ingestuurd. Dit was de eerste van drie edities waarvoor de vzw middelen had verworven.


EVOLUTIE VAN HET DANS! DICHTER! DANS! MUZIKANTENCOLLECTIEF


Sinds de 4e editie in december 2015 werkt de organisatie samen met een collectief van muzikanten van de afdelingen jazz en elektronische muziek aan het Conservatorium Antwerpen. Het gaat hierbij tot 2019 om los-vaste samenwerkingen. We kunnen in deze fase spreken van een collectief, omdat deze werking zichzelf in stand hield door het bestaande vriendennetwerk dat nu en dan nieuwe muzikanten aanbracht. Bij elke editie werd op basis van beschikbaarheid en muzikaal aanvoelen door de muzikanten zelf een gelegenheidsband samengesteld. Omdat in deze fase een vergoeding niet altijd kon worden gegarandeerd, werd het moeilijker om de muzikanten die eigen carrieres waren begonnen nog geengageerd te krijgen voor hun deelname.

Om die reden werkt de organisatie sinds 2021 samen met Conservatorium Antwerpen, waarbij studenten ervoor kunnen kiezen om deelname aan ons evenement op te nemen als keuzevak in hun curriculum. Uit principe werkt de organisatie nog steeds met minstens 1 oud-deelnemer in de functie van muzikant en muzikaal coach. In die zin leeft het oude collectief nog steeds voort in deze nieuwe opzet waarbij een instroom van nieuwe studenten is gegarandeerd.


IMPACT


Geruis & Weergalm VZW streeft naar een mediatisering van Nederlandstalige literatuur via muzikale samenwerkingen, en is daarbij producent van live voorstellingen  en artistieke muzikale werken. De organisatie stelt zich ook op als bruggenbouwer tussen muzikale en literaire instituten, tussen opkomende literaire schrijvers en kansenbiedende instanties (uitgeverijen, podia, coaches) en tussen literaire en muzikale instituten.

De organisatie stelt zich ook tot doel om interesse in literatuur voor een brede doelgroep te vergroten. Dit doet zij door de optredens met de schrijvers/performers aan te vullen met een band en clubavond.

Dans! Dichter! Dans! is een project van Geruis & Weergalm vzw. De statuten vindt u hier

Ondernemingsnummer: 0685.849.485

Vestigingsadres: Wouter Haecklaan, 3/16 , 2100, Antwerpen