Onze missie

Geruis & Weergalm VZW streeft naar een mediatisering van Nederlandstalige literatuur via muzikale samenwerkingen, en is daarbij producent van live voorstellingen en artistieke muzikale werken met literaire schrijvers. De organisatie stelt zich ook op als bruggenbouwer tussen muzikale en literaire instituten, tussen opkomende literaire schrijvers en kansenbiedende instanties (uitgeverijen, podia, coaches) en tussen literaire en muzikale instituten. De organisatie stelt zich ook tot doel om interesse in literatuur voor een brede doelgroep te vergroten. Dit doet zij door de optredens met de schrijvers/performers aan te vullen met een band en clubavond. Wij streven naar inclusie, stimuleren interesse in literatuur.

Voorbij text on stage

Met onze organisatie streven wij naar de emancipatie van een nieuwe stroming binnen ‘text on stage’ waarbij het gebrachte werk meer is dan de som der delen van tekst en muziek. In essentie zijn tekst en klank met elkaar in symbiose. 

 

We kijken voorbij de grenzen van bestaande genres of stromingen binnen het literaire landschap en storten ons volledig op de vele mogelijkheden van literatuur en muziek in live performances.